วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การคืนอัตราครู(ที่เกษียณก่อนกำหนด)

ได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะทำงานของ สพฐ.ในการกำหนดหลักเกณฑ์
ในการคืนอัตราครูที่เกษียณก่อนกำหนดไปเมื่อ 30ก.ย.53นี้ คิดว่า
ไม่ใช่ความลับ จึงพยายามจะสรุปมาเล่าให้ผู้สนใจฟัง(หวังว่าจะสรุป
ไม่ผิด) หลักการน่าจะเป็นดังนี้
(1)เขตที่ครูขาด คืนให้ครบทุกอัตรา
(2)เขตที่ครูเกิน แต่พอเออร์ลี่ฯไปแล้วขาด คืนให้เท่าจำนวนที่ขาด
เช่นเขต ก.ครูเกิน 10 เออร์ลี่ฯไป 50 ทำให้ขาด 40 ก็คืนให้เพียง
40 อัตร อีก 10 อัตรา สพฐ.ยึดคืนเป็นกองกลาง
(3)เขตที่ครูเกิน เออร์ลี่ไปแล้วก็ยังเกิน สพฐ.เอาอัตรารวมไว้กอง
กลาง แต่จะคืนให้บ้างตามเหตุผลความจำเป็น เช่นเขต ข.ครูเกิน
100 เออร์ลี่ฯไป 80 ครูก็ยังเกินอีก 20 ถ้ามีความจำเป็น สพฐ.อาจ
คืนให้บ้าง สัก 5-10 อัตรา เป็นต้น
(4)อัตราผู้บริหารโรงเรียนที่เออร์ลี่ฯ คืนให้หมด 100เปอร์เซ็นต์ทุก
เขต ทั้งเขตเกินและเขตที่ขาด
(5)อัตราครูที่ สพฐ.เอามาจากเขตครูเกิน รวมได้ประมาณ 4000
อัตรา สพฐ.จะเฉลี่ยคืนให้เขตต่างๆ โดยยึดหลักที่ว่าโรงเรียนดี
ประจำตำบล/โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร(พ.ท.พิเศษ)/
เขตพื้นที่ฯที่มีความขาดแคลนครูมากๆ(ตามลำดับ) จะได้รับการ
พิจารณาในสัดส่วนที่เหมาะสม
อีกไม่นาน สพฐ.คงจะแจ้งการจัดสรรอัตราครูให้ทุกเขตทราบว่า
เขตไหนได้คืนเท่าไร (ตามข้อ(1)จัดให้ไปแล้ว) ได้คืนไปแล้วเขตฯ
ก็ต้องไปจัดสรรให้โรงเรียนอีกทอดหนึ่ง อดใจรอนะครับ.

1 ความคิดเห็น:

 1. เรียนถามคะ
  อัตราที่เรียกบรรจุแต่ก่อนเห็นลงในเว็ป เขต3 แต่พักนี้เห็นห่างๆ
  กรุณาต่อเนื่องด้วยนะคะ
  เพื่อความโปร่งใส เพราะอัตราที่เหลืออยู่น้อยมากและใกล้จะหมดอายุแล้ว จากผู้รอคอยมาเกือบสองปี
  ขอบคุณมากๆๆคะ

  ตอบลบ